ยินดีต้อนรับ ญาติธรรมทุกท่าน สู่วัดป่าธรรมชาติ เมืองรานัส.
 

วัดป่าธรรมชาติ ตั้งอยู่ ภาคกลาง ตอนเหนือ ของเขต ยุตแลนด์, ใน Favrskov คัมมูนนิ และ ใกล้เมือง รานัส. วัดนี้ได้เปิด (วัดใหม่ขึ้น) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 และ ได้รับการ อนุมัติ เป็น สำนักสงฆ์ จาก คณะสงฆ์ สาย ธรรมยุต ในยุโรป ในวันที่ 13 กันยายน 2018, เพื่อเป็นศูนย์กลาง เผยแผ่ ศาสนา และ วัฒนธรรมไทยแก่ประชาชนคนไทยในต่างแดน และเป็นศูนย์ ปฏิบัติธรรม เจริญศิล ภาวนา เพื่อเป็น สิริมงคล แก่การดำเนินชีวิต ของชาว พุทธศาสนิกชน ดำรงไว้ เป็น ประดิษฐาน พระพุทธสถาน สืบต่อไปชั่วลูก ชั่วหลาน.

THE NATURAL FOREST MONASTERY
IN RANDERS - DENMARK


Randersvej 79, Hinne | Favrskov
8940 Randers SV
Denmark 


GoogleMaps

วัดพระ: (+45) 9187 4630
(ไทย | อังกฤษ)

 

สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับ
วันที่ดีที่สุดของคุณ

VIDEO - The Natural Forest of Monastery

THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS - DENMARK
Randersvej 79, 8940 Favrskov | www.thai-buddhist-tempel.dk | Munk Tempel: (+45) 9187 4630