คณะกรรมการและอาสาสมัคร

New BOARD Members from September 13, 2020

 

Chairman: Monk, Sutthichai Khantiko (Thakong)
Next Chairman: Master Monk, Uthai Uthayo (Mukthawat)
Cashier 1: Suphaps Kristensen
Cashier 2: Vilai Frederiksen
Food Manager : Phin Johansen
Secretary: Kevin Fraser

Uthai Uthayo, Loungpor

THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS - DENMARK
Randersvej 79, 8940 Favrskov | www.thai-buddhist-tempel.dk | Munk Tempel: (+45) 9187 4630