กิจวัตรประจำวัน

04:30 น.
05:00 น.
06:30 น. 

10:30 น.

11:00 น. 

18:00 น. 

18:30 น. 

21:00 น. 

ตื่นนอน

ทำวัตรเช้า, นั่งสมาธิ

ฉันอาหารเช้า

ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

พระสงฆ์ฉันภัตาหารเพล     
สวดมนต์ ทำวัตรเย็น

นั่งสมาธิ

พักผ่อน  (จำวัตร)


* * * *

 

18:00 p.m.

Evening Meditation    นั่งสมาธิตอนเย็น

 


*

* Note - You can always get meditation during the day

หมายเหตุ  ท่านสามารถมาฝึกนั่งสมาธิได้ในเวลากลางวัน

_________________________         
           

THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS - DENMARK
Randersvej 79, 8940 Favrskov | www.thai-buddhist-tempel.dk | Munk Tempel: (+45) 9187 4630