โรงเรียนวัดพระสงฆ์สอนในศาสนาพุทธและการทำสมาธิ

นี่ฟรีสำหรับทุกคนจะมีบางหลักสูตรที่น่าตื่นเต้นบางคนก็ฟรีสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วม

THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS - DENMARK
Randersvej 79, 8940 Favrskov | www.thai-buddhist-tempel.dk | Munk Tempel: (+45) 9187 4630